2409000600200 Valve tappet for QUANCHAI QC490 spare parts

Description

2409000600200 Valve tappet for QUANCHAI QC490 spare parts

QC480Q-01001 主轴瓦(上) 5 *
QC480Q-01002 主轴瓦(下) 5 *
QC480Q-01003 气缸套 4 *
QC480Q-01004 飞轮壳垫片 1 *
QC480Q-01005 曲轴止推片(下) 2 *
QC480Q-01006 曲轴止推片(上) 2 *
QC480Q-01007-1 大飞轮壳 1 *
QC480Q-01008 侧盖板垫片(Ⅰ) 1 *
QC480Q-01009 呼吸器垫片 1 *
QC480Q-01010 侧盖板(Ⅰ) 1 *
QC480Q-01011 侧盖板(Ⅱ) 1 *
QC480Q-01012 侧盖板垫片(Ⅱ) 1 *
QC480Q(DI)-01013 气缸盖垫片 1 *
QC480Q-01014A 气缸盖螺栓 10 *
QC480Q-01016 气缸盖定位套 2 *
QC480Q-01017 凸轮轴压板 1 *
QC480Q-01018 垫块 1 *
N485Q-03020 机油滤清器垫片 1 *
QC480Q-22001 螺栓M12X45 2 *
4102Q-02011 进油螺塞 2 *

QC480Q-01100 机体加工合件 1 *
QC480Q-01101 机 体 1 QC480G *
QC480Q-01102-1 凸轮轴前衬套 1 *
QC480Q-01103 主轴承盖 4 *
QC480Q-01105A 主轴承盖螺栓 10 *
QC480Q-01106-1 凸轮轴中衬套 1 *
QC480Q-01107 后主轴承盖 1 *
QC480Q-01108-1 凸轮轴后衬套 1 *
QC480Q-01109 碗形塞 2 φ44 *
QC480Q-01110 螺塞 3 Z1/4″ *
N485Q-02109 碗形塞 11 φ26 *
N485Q-03110 螺塞 3 Z1/16″ *
QC490Q(DI)-01015 分油道堵塞 4 ZG3/8″ *

R175A-03400 放水阀部件 1 *
R175A-03401 放水阀体 1 部件含
R175A-03402 放水阀芯子 1 部件含
R175A-03403 手柄 1 部件含
R175A-03404 弹簧 1 部件含

GB119-86 销 B10×20 2
GB119-86 销 B8×20 1
GB9877.1-88 油封 FB80×100×12 1
HG4-330-66 密封垫10 4
GB/T5783-2000 螺栓M8X20 8
GB/T93-1987 垫圈8 9
GB/T898-1988 螺柱M8X40 1
GB/T6170-2000 螺母M8 1
GB/T5783-2000 螺栓M8X30 2
GB/T5783-2000 螺栓M10X30 6
GB/T93-1987 垫圈10 6
GB/T93-1987 垫圈12 2
GB/T97.1-2002 垫圈12 2
GB/T93-1987 垫圈6 2
GB/T97.1-2002 垫圈6 2
GB/T6170-2000 螺母M12 2
GB/T823-1988 螺钉M6 2

QC480Q-01400 机油尺总成 1