2409001110001 Fuel filler cap for QUANCHAI 490 spare parts

Description

2409001110001 Fuel filler cap for QUANCHAI 490 spare parts

九、进气管总成(QC480Q-09000)
1 QC480Q-09000-AQ 进气管合件
QC480Q-09001 进气总管 1
QC480Q-09002 进气总管端盖板 2
QC480Q-09003 进气歧管法兰 4
QC480Q-09004-3 进气接管(¢58) 1

QC480Q-09100 进气歧管焊接件
QC480Q-09101 进气歧管上体 4
QC480Q-09102 进气歧管下体 4

2 GB/T5783-2000 螺栓M8X20 8
3 GB/T93-1987 垫圈8(弹簧) 8

十、气缸盖罩总成(QC480Q—11000)
1 QC480Q-11002 铭 牌 1
2 QC480Q-11003 气缸盖罩 1
3 QC480Q-11004A 缸盖罩密封圈 1
4 N85-01002 加油口盖 1
GB/T5783-2000 螺栓M4 4
GB/T3452.1-82 O形密封圈 1

十一、正时齿轮室总成(QC480Q-12000)
1 QC480Q-12001 提前器端盖 1
2 QC480Q-12002 提前器端盖垫片 2
3 QC480Q-12003 正时齿轮室盖 1
4 QC480Q-12004 正时齿轮室盖垫片 1
5 QC480Q-12005 正时齿轮室 1
6 QC480Q-12006 正时齿轮室垫片 1
7 QC480Q-12007 喷油泵联接垫片 1
8 QC480Q-12009 发电机支架 1
9 QC480Q-12010 定时指针 1
10 4102Q-02036 回油接头 1

HG4-692-67 油封 DR55×75×12 1
GB119-86 销 B8×20 2
GB/T5783-2000 螺栓M8X25 2
GB/T93-1987 垫圈8 15
GB/T5783-2000 螺栓M8X65 4
GB/T5783-2000 螺栓M8X55 2
GB/T97.1-2002 垫圈8 15
HG4-330-66 密封垫8 12
GB/T5783-2000 螺栓M8X20 4
GB/T5783-2000 螺栓M8X35 6
GB/T898-1988 螺柱M8X40 3
GB/T6170-2000 螺母M8 3
HG4-330-66 密封垫16 2

十二、离合器壳总成(QC480Q-13000)
1 QC480Q-13001 离合器壳 1
2 QC480Q-13002 防尘底壳 1
3 N485Q-21002B 离合器壳边盖 1

GB/T5783-2000 螺栓M10X30 8
GB/T5783-2000 螺栓M10X20 2
GB/T93-1987 垫圈10 10
GB/T97.1-2002 垫圈10 10
GB/T5783-2000 螺栓M6X10 6
GB/T93-1987 垫圈6 6
GB/T97.1-2002 垫圈6 6

十三、高压油管总成(QC480Q-14000)
1 N485-14001 夹 箍 2
2 QC480Q-14100 第一缸高压油管部件
QC480Q-14103 第一缸高压油管 1
N85-14101 护套A 1
N85-14102 喷油泵端接头螺母 1
N85-14104 喷油器端接头螺母 1
N85-14105 护套B 1
3 QC480Q-14200 第二缸高压油管部件 1
QC480Q-14201 第二缸高压油管 1
N85-14101 护套A 1
N85-14102 喷油泵端接头螺母 1
N85-14104 喷油器端接头螺母 1
N85-14105 护套B 1
4 QC480Q-14300 第三缸高压油管部件
QC480Q-14301 第三缸高压油管 1
N85-14101 护套A 1
N85-14102 喷油泵端接头螺母 1
N85-14104 喷油器端接头螺母 1
N85-14105 护套B 1
5 QC480Q-14400 第四缸高压油管部件
QC480Q-14401 第四缸高压油管 1
N85-14101 护套A 1
N85-14102 喷油泵端接头螺母 1
N85-14104 喷油器端接头螺母 1
N85-14105 护套B 1

GB65-85 螺钉M5X20 2
GB859-76 垫圈5 2
GB6170-86 螺母M5 2

十四、机油泵总成(QC480Q-15000)
1 QC480Q-15006 滤油网撑 1
2 QC480Q-15007 滤网体 1
QC480Q-15100 机油泵部件
3 QC480Q-15101 机油泵传动齿轮 1
4 QC480Q-15102 机油泵体衬套 1
5 QC480Q-15103 机油泵体 1
6 QC480Q-15104 机油泵外转子 1
7 QC480Q-15105 机油泵体垫片 1
8 QC480Q-15106 机油泵盖 1
9 QC480Q-15110 机油泵内转子合件
QC480Q-15111 机油泵轴 1
QC480Q-15112 机油泵内转子 1
10 QC480Q-15200 滤网焊合件 1
QC480Q-15201 滤网架 1
QC480Q-15202 滤网 1

GB/T5783-2000 螺栓M8X20 4
GB/T6170-2000 螺母M10 1
GB/T93-1987 垫圈10 1
GB/T93-1987 垫圈8 4
GB/T1099-1979 键3X13 1

十五、呼吸器总成(QC480Q-16000A)
1 QC480Q-16001A 呼吸器隔板
2 QC480Q-16002A 滤网
3 QC480Q-16003 呼吸器盖板
4 QC480Q-16004 呼吸器密封圈

5 QC480Q-16100A 呼吸器体焊接件
QC480Q-16101 通气管盖板
QC480Q-16102A 出气管
QC480Q-16103A 进气管
QC480Q-16104A 呼吸器体
QC480Q-16105 圆头螺钉

GB/T5783-2000 螺栓M8X20 2
GB/T93-1987 垫圈8 2
GB/T62-1988 螺母 1
GB/T97.1-2002 垫圈6 1

十六、机油管路总成(QC480Q—17000)
1 QC480Q-17001 出油管法兰垫片 2
2 QC480Q-17002 机油管路 1
3 GB/T5783-2000 螺栓 M8×20 4
4 GB/T93-1987 垫圈 8 4

十七、水泵风扇总成(QC480Q-18000)
1 QC480Q-18001 水泵垫片 1
2 QC480Q-18002 发电机撑杆 1
3 N485Q-08001 冷却风扇 1
N485Q-08020 垫块 1

4 QC480Q-18100 水泵总成
QC480Q-18101 水泵皮带轮 1
QC480Q-18102 水泵轴承总成 1
QC480Q-18103 C15A-AMW型水封 1
QC480Q-18104 水泵壳体 1
QC480Q-18105 水泵体垫片 1
QC480Q-18106 水泵后盖 1
QC480Q-18107 水泵叶轮 1
QC480Q-18108 三通接头 1

GB/T5783-2000 螺栓 M8×60 3
GB/T5783-2000 螺栓 M8×65 1
GB/T93-1987 垫圈 8 8
GB/T97.1-2000 垫圈 8 4
GB/T5783-2000 螺栓 M8×20 4
AV13LiX965 皮带 1